Ga naar inhoud

Archief Volksunie (VU)

 Archief
Referentiecode: AC-000054

  • Beheer

Datering

  • 1954 - 2003

Voorwaarden voor raadpleging

Het archief is raadpleegbaar onder de geldende regels voor raadpleging en reproductie van het ADVN (zie www.advn.be) en mits schriftelijke toestemming van de voorzitter of directeur van de N-VA.

Biografische / institutionele geschiedenis

Van bij de oprichting in 1954 tot aan de opheffing in 2001, drukte de Volksunie (VU) mee haar stempel op de Belgische politieke geschiedenis. Als Vlaams-nationalistische partij ijverde ze voor een democratisch en sociaal Vlaanderen binnen een federaal België. Centraal in haar programma stond de Vlaams-nationalistische eis voor meer zelfbestuur, maar de partij kantte zich ook tegen de verzuiling, zette sociale thema’s op de agenda en kaartte als eerste de milieuproblematiek aan. In de jaren 1970 groeide ze uit tot de tweede partij in Vlaanderen, maar het Egmontpact (1977) zorgde voor controverse en dissidenties. Na een periode van herstel in de jaren 1980 volgde een geleidelijke neergang in de loop van de jaren 1990. De VU slaagde er niettemin in een groot deel van haar programma te verwezenlijken: met de overdracht van bevoegdheden naar de regio’s evolueerde België van een unitaire tot een federale staat. In 2001 viel de partij uiteen onder de druk van interne tegenstellingen.

Omvang en medium

180 lopende meter archief

Taal

Nederlands

Bewaargeschiedenis

Het archief werd door het secretariaat van de Volksunie gevormd: vanaf 1968 beheerd door Guido De Backer, later met de hulp van Gerda Raskin. Het archief vertoont grote lacunes voor de periode voor 1965. Na de ontbinding van de Volksunie werd de N-VA erfgenaam van de bestanddelen van het archief (die zich toen op het secretariaat bevonden) en van de eerder aan het ADVN in bewaring gegeven bestanddelen. Tevens erfde de N-VA het recht om voor het gehele archief de toestemming tot raadpleging te bepalen.
Stadium
Completed
Medewerker(s)
Jens Bertels
Datering
2021
Regels
ISAD(G) - Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven
Taal
Nederlands
Schrift
Latijns

Informatie over archiefbewaarplaats

Bewaard in ADVN Archiefbewaarplaats

Contactgegevens:
Lange Leemstraat 26
Antwerpen 2018
+32 3 225 18 37